تبلیغات
گپی با تو - پیامک های نوروزی متناسب با ایام فاطمیه

گپی با تو
 

این عید به نور فاطمیه زیباست

روزی تمام سال من از زهراست

با بردن نام فاطمه فهمیدم

سالی که نکوست، از بهارش پیداست ...

 

 

 

رنــگ ســالِ امســال ،

 گـویی نیـلـی اســت ،

 همـرنــگ ِ چهــره مــآدر...

 .

 .

 .

 و عطــرِ سالِ امســال،

 عطــر ِ یــآسِ پـــرپــر....

 

 

 

امسال بهار غرق ماتم باشد

 نوروز با فاطمیه توام باشد

 کی شاد شود شیعه دلش از نوروز

 وقتی که دل علی پر از غم باشد

 

 

 

از اشک ، دو چشمان ترم چون دریاست

 امسال تمام روزیم از زهراست

 از بوی تنور فاطمه فهمیدم

 سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

 

 

 

 از داغِ غمت، روضه ای در دل برپاست

 سربند سرم، فاطمه و یا زهراست

 در اول سال، از غمت محزونم

 سالی که نکوست، از بهارش پیداست

 زین بهر بهار، سرخوش و خوشحالند

 در خانه ی ما، نام زهرا برجاست

 

 

 

 عید امسال پر از بوی گل یاس شده است

 و پر از خاطره ی گندم و دستاس شده است

 همه ی دشت گواهند که با بوی بهار

 عطر یک خانه ی آتش زده احساس شده است...

 چینش سفره ی امسال تفاوت دارد

 سین هر سفره، سلامی ست که بر یاس شده است

 روضه ی چادر خاکی همه جا پیچیده

 سیب ها طعم خوش کوثر و اخلاص شده است...

 ابر، در هیأت یک مستمِع مداحی ست

 بس که می گرید و دل نازک و حساس شده است

 جان گل های جهان پیشکش یاسی که

 زخمی سیلی باد و ستم داس شده است...

 

 

 انگارکه حرمت شکنی هاشده عادی-

 یک عده بگویندکه عیدآمده است و وقت شادی

 درآن لحظه قیافه تان چه دیدن دارد-

 وقت بانگ این الفاطمیون منادی

 

 

 

منم در سفره دارم هفت سین را

 ولی توأم شده با داغ زهرا

 بود سین نخستین سیلی کین

 به روی مادرم با دست سنگین

 ببین بر سفره سین دومم را

 که سویی نیست در چشمان زهرا

 بگویم سین سوم تا بسوزی

 که مادر سوخت بین کینه توزی

 از این ماتم دل حیدر غمین است

 که سین چهارمم سقط جنین است

 به روی سفره سین پنجم این است

 سر سجاده اش زینب حزین است

 شده سفره پر از اشک شبانه

 ششم سین، مانده سوت و کور خانه

 چه گویم شیعیان از سین آخر

 بود آن سینه ی مجروح مادر...

برچسب ها: نوروز، پیام، فاطمیه،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اسفند 1391 توسط سید