تبلیغات
گپی با تو - انسان چه اهدافی را باید در زندگی دنبال بکند ؟

گپی با تو
 

شما در زندگى خود دو هدف را مشخص كنید: یكى هدف دنیوى و مادى و دیگرى هدف معنوى. در هدف دنیوى خود، آینده زندگى خویش را ترسیم كنید به طورى كه شغل و درآمد مادى و امكانات رفاهى و سایر جهات آن صد در صد متناسب با استعداد، توان و علاقه شخصى شما باشد. در هدف معنوى نیز فعلاً مقصود اصلى خود را انجام واجبات و ترك محرمات قرار دهید.

جهت دست یافتن به اهداف دنیوى امور ذیل را مراعات كنید:


1- استعدادهاى خود را كشف كنید و دریابید كه با فعالیت در چه زمینه‏اى، موفق‏تر خواهید بود؟ فعالیت‏هاى علمى، تجارى یا صنعتى؟ 

2- واقع‏بین باشید و خود را به دست اوهام و خیالات و آرزوهاى دست نایافتنى نسپارید. 

3- اعتماد به نفس داشته باشید و باور كنید كه خواستن توانستن است، مشروط به این كه در تشخیص علاقه و استعداد اشتباه نكرده باشید. 

4- اراده خود را تقویت كنید. 

5- تا حد امكان از الگوى مناسب استفاده كنید. 

6- در مسیر رسیدن به هدف خود خطرپذیر بوده و بدانید همیشه آنچه كه مى‏خواهیم نخواهد شد. پس نباید در مقابل ناكامى‏ها مأیوس شوید، بلكه باید هر شكست را پُلى جهت رسیدن به هدف خود تلقى كنید. 

7- توكل به خدا و درخواست كمك از وى را فراموش نكنید و نیز پُر توقع نبوده، راضى به رضاى او باشید. 

براى دست یافتن به هدف معنوى نیز علاوه بر رعایت تمام شیوه‏هاى یاد شده، رعایت نكات زیر نیز ضرورى است: 

1- راجع به صفات (نه ذات) خداوند زیاد مطالعه و فكر كنید. 

2- حالات و زندگى‏نامه علما و عرفا را بخوانید. 

3- خود را در معرض نسیم‏هاى هدایت خداوند قرار دهید به عنوان مثال سعى كنید اهل نماز جماعت و مسجد و شركت در مراسم مذهبى باشید. 

4- در ترك گناه و خودسازى قدم به قدم پیش روید و از تصمیم‏هاى دفعى و بسیار بزرگ پرهیز كنید. 

طبقه بندی: سبک زندگی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 بهمن 1393 توسط سید