تبلیغات
گپی با تو - وای بر بی نماز

گپی با تو
 

بی نمازی یعنی دین داری اما ستون ندارد.

بی نمازی یعنی عشق داری اما معشوق نداری.

بی نمازی یعنی بهشت جلوی رویت باشد اما کلیدش را گم کرده باشی.بی نمازی یعنی پرهیزکار باشی اما چیزی قربانی ات نباشد.بی نمازی یعنی کار خیر کنی اما بی فایده باشد.بی نمازی یعنی در همان سوال اول روز قیامت بمانی.بی نمازی یعنی آب پاکی جلویت باشد اما بدنت هنوز کثیف باشد.بی نمازی یعنی تیر به قلبت بخورد اما شهید نشوی. بی نمازی یعنی خدا را بپرستی اما قرآنش را قبول نداشته باشیبی نمازی یعنی حتی اگر مومن باشی چشم هایت بی نور باشد.بی نمازی یعنی دلت برای معشوقت تنگ شود اما راه مناجات با او را بلد نباشی.بی نمازی یعنی خدا با تو باشد اما تو با او نباشی.بی نمازی یعنی گناه و ثواب برایت فرق نداشته باشد.بی نمازی یعنی گستاخی.بی نمازی یعنی خسیس بودن در برابر شکر نعمت های خداوند.بی نمازی یعنی در حسرت آرامش بودن.بی نمازی یعنی ....  طبقه بندی: فرهنگی، 
برچسب ها: وای بر بی نماز،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 تیر 1392 توسط سید