تبلیغات
گپی با تو - حیات و مرگ حقیقی اجتماع

گپی با تو
 

رسول الله (صل الله علیه وآله) : اِذا کان اُمَرائُکم خیارَکم واَغنیائُکم سُمَحائَکم و اَمرُکُم شُوری بینَکم ، فظهرُالارض خیرٌ لکم مِن بَطنها . واِذا کان اُمرائُکم شرارَکم واَغنیائُکم بُخَلائَکم واُمورُکم اِلی نِسائِکم فبَطنُ الارض خیرٌ لکم مِن ظهرها .

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) :

هرگاه فرمانروایان شما نیکانتان باشند؛ و توانگران شما بخشندگانتان وکارهایتان با شور و مشورت باشد ، روی زمین برای شما بهتر است از درون آن !

وهرگاه فرمانروایانتان بَدان شما باشند ، و ثروتمندانتان بخیلانتان بوده ، و کار شما بدست زنانتان افتد ، زیر زمین بهتر است برای شما از روی زمین !

میزان الحکمه ج1 ص178

برچسب ها: حیات حقیقی، مرگ حقیقی، اجتماعی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1392 توسط سید